Jak to działa?

Kursy językowe dla firm i instytucji

Oferujemy zajęcia In-Company, czyli w siedzibie firmy klienta oraz lekcje on line. Terminy i harmonogram zajęć są "szyte na miarę", dopasowane do wymagań i potrzeb danego klienta.

Zajęcia standardowo odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 lub 90 min. Oferujemy również kursy intensywne, gdzie spotkania mogą odbywać się codziennie.

Autorski program nauczania oparty jest o podręczniki renomowanych wydawnictw językowych, jak Oxford, Longman, Macmillan, Cambridge, (język angielski), Edilingua, Guerra Edizioni (włoski) itd oraz o inne materiały dydaktyczne - prasę, nagrania audio/video i tym podobne.

Przygotowanie i realizacja kursu

  1. Ustne i pisemne przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego
  2. Zapoznanie się z preferencjami odnośnie kursu
  3. Określenie stopnia kompetencji językowej na podstawie wyników testu
  4. Podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania językowego, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages)
  5. W czasie trwania kursu regularne sprawdzanie i monitorowanie postępów słuchaczy w formie quizów i testów, pomoc mailowa, telefoniczna w sprawach”nurtujących” zagadnień
  6. Po zakończeniu szkolenia przygotowanie ogólnego raportu o stopniu zrealizowania programu oraz indywidualne raporty końcowe dla każdego słuchacza odnośnie pracy na kursie, postępów , oraz sugestie dotyczące dalszej nauki.

Rodzaje kursów

Kursy ogólne

Nastawione na systematyczne rozwijanie znajomości języka. Celem takich kursów jest rozwój i integracja wszystkich sprawności językowych tzn mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania oraz ćwiczenie efektywnego zastosowania nabytych umiejętności w pracy i życiu codziennym.

Kursy konwersacyjne

Skierowane do osób, które chciałyby się skoncentrować na doskonaleniu umiejętności płynnego komunikowania się w języku angielskim/włoskim zarówno w życiu zawodowym , jak i osobistym. Mówienie przede wszystkim! Metoda komunikatywna oparta o różnorodne zagadnienia tematyczne( Case Study), liczne materiały autentyczne np artykuły prasowe, internetowe, fragmenty programów TV czy reklam, a także gry i zabawy pomagające w przełamywaniu bariery językowej oraz ćwiczeniu płynności komunikacji.

Kursy specjalistyczne

Szkolenia języka angielskiego/włoskiego dla osób chcących rozwijać kompetencje językowe i zawodowe w różnych branżach np. Business English, English for Marketing and Management, English for Personal Assistants and Receptionists, English for Tourism and Hotel Management, Italiano aziendale, Italiano nel turismo i inne.Zapraszamy na nasze kursy!

Jeżeli chcesz się rozwijać, chcesz żeby świat stał dla Ciebie otworem, a języki obce nie miały tajemnic, zapisz się na kurs już dziś!

Kontakt